TERIMA KASIH TELAH BELAJAR DI BLOG INI,SELALU KUNJUNGI KIFAYATUL AKHYAR UNTUK BELAJAR FIQIH MADZHAB IMAM SYAFI'I

Kamis, 28 April 2011

Muqodimah

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulilah dengan rasa syukur ke hadirat Allah swt. yang dengan rahmat dan inayahnya saya bisa membuat blog yang akan membahas tentang terjemahan kitab kifayatulAkhyar saya mengambil sumber dari " Terjemah Khaulashah kifayatul Akhyar " ( penerjemah : Drs. Moh. Rifa'i ~ Drs. Moh. Zuhri~ Drs. Salomo ) Terbitan PT. Karya Toha Putra . Semoga para penerjemah mendapatkan pahala dari Allah swt. Amiin

Sholawat dan salam semoga senantiasa di curahkan kepada junjungan kita, Sayidina Muhammad saw.

Blog ini dimaksudkan untuk menjadi media pembelajaran bagi pelajar pelajar terutama santri ataupun masyarakat umum dalam memahami fiqih islam. Dengan Blog ini semoga kita dapat melaksanakan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah swt. Serta muamalat kita dengan sesama manusia.

Kepada para ulama dan cerdik pandai, saya harap tegur sapanya apabila ada kesalahan dalam penulisan blog ini.

Semoga Blog ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi kaum sunni ( Ahlussunah waljamaah ) yang amalannya sering di usik oleh golongan yang biasa menyalahkan amalan ahlussunah waljamaah.

0 komentar:

Posting Komentar